آخرین خبرها

جامعه ایمن

جامعه جهانی ایمن

کارگروه آموزش و ارتقاء فرهنگ ترافیک جامعه ایمن شهر قشم برگزار شد

در نشست روسای تشکیل دهنده جامعه ایمن شهر قشم بر آموزش و ارتقاء فرهنگ ترافیک ، با توجه به صفر های تابستانی و نزدیک شدن به بازگشایی مدارس تاکید شد . به گزارش واحد خبر روابط عمومی شهرداری قشم رستم گورانی در این نشست بر آموزش همه افراد جامعه خصوصاً خانواده ها بعنوان جامعه کوچکتر و تاثیر گذار تر در ... بیشتر بخوانید »

رستم گورانی ، رئیس کمیته راهبردی جامعه ایمن شد

شهردار قشم طی حکمی از طرف رئیس شورای سیاستگذاری جامعه ایمن کشور به سمت رئیس کمیته راهبردی جامعه ایمن شهر قشم منصوب شد . به گزارش واحد خبر روابط عمومی شهرداری قشم  در سال ۱۳۷۹ شهر قشم به عضویت جهانی جامعه ایمن پیوست . دبیرخانه جامعه ایمن شهر قشم پس از وقفه کوتاهی در فعالیتهای مربوط به جامعه ایمن شهر ... بیشتر بخوانید »