آخرین خبرها

مزایده مغازه

شهرداری قشم در نظر دارد با عنایت به بند ۳ بیست و سومین صورتجلسه شورای اسلامی شهر قشم مورخ ۹۴/۵/۲۸ یک باب مغازه با مشخصات ذیل به قیمت کارشناسی به صورت اجاره و به مدت یکسال واگذار نماید .

ردیف

آدرس

متراژ

مبلغ پایه کارشناسی

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

۱

قشم ، خیابان شهید منتظری ، سربالایی بیمارستان

۶۱/۴۷

۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

سایر شرایط:

- هزینه کارشناسی و چاپ آگهی مزایده بر عهده برنده مزایده می باشد .

- حضور کلیه شرکت کنندگان در روز بازگشایی پاکات الزامی است .

- محل و مهلت دریافت اسناد مزایده :واحد حقوقی و امور قراردادهای شهرداری ، از شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۰۳ لغایت دوشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۱۲ .

- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها به دبیرخانه شهرداری:پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۰ .

- تاریخ افتتاح پاکات : روز چهارشنبه ۹۴/۱۱/۲۱ساعت ۱۰ صبح در محل شهرداری قشم .

- پرداخت مبلغ سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره ۱۰۰۲۲۱۸۶۰۱۳۲۱شهرداری قشم نزد بانک شهر .

- در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برندگان اول ، دوم و سوم مزایده سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

- به پیشنهادی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .

- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است .

شهرداری قشم

درباره‌ی روابط عمومی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


چهار + 4 =

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>