آخرین خبرها

مزایده ماشین

موضوع مزایده : فروش سه دستگاه خودرو سواری متعلق به شهرداری قشم به شرح ذیل با استناد به ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداری ها و بند ۲ چهل و یکمین صورتجلسه شورای اسلامی شهر قشم مورخه ۹۴/۰۹/۲۹

ردیف

مشخصات خودرو

پلاک

مبلغ پایه کارشناسی بریال

مبلغ سپرده شرکت در مزایده بریال

۱

سواری هیوندا اکسنت مدل ۲۰۰۹ رنگ نقره ای

۳۱۴۹۹ قشم

۸۰/۰۰۰/۰۰۰

۸/۰۰۰/۰۰۰

۲

سواری هیوندا اکسنت مدل ۲۰۱۰ رنگ نقره ای

۳۲۷۶۶ قشم

۹۰/۰۰۰/۰۰۰

۹/۰۰۰/۰۰۰

۳

سواری هیوندا اکسنت مدل ۲۰۰۹ رنگ نقره ای

۳۱۴۳۳ قشم

۸۰/۰۰۰/۰۰۰

  ۸/۰۰۰/۰۰۰

سایر شرایط:

- هزینه کارشناسی و چاپ آگهی مزایده بر عهده برنده مزایده می باشد .

- حضور کلیه شرکت کنندگان در روز بازگشایی پاکات الزامی است .

- محل و مهلت دریافت اسناد مزایده :واحد حقوقی و امور قراردادهای شهرداری ، از چهارشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۰۷ لغایت چهارشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۱۴ .

- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها به دبیرخانه شهرداری:پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۱ .

- تاریخ افتتاح پاکات : روز شنبه ۹۴/۱۱/۲۴ساعت ۱۰ صبح در محل شهرداری قشم .

- پرداخت مبلغ سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره ۱۰۰۲۲۱۸۶۰۱۳۲۱شهرداری قشم نزد بانک شهر .

- در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برندگان اول ، دوم و سوم مزایده سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

- به پیشنهادی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .

- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است .

درباره‌ی روابط عمومی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


1 + دو =

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>