آخرین خبرها
مراسم بازنشستگی علیزاده،پرسنل شهرداری

مراسم بازنشستگی علیزاده،پرسنل شهرداری

%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c %d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%b1%db%8c %d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%82%d8%b4%d9%85 %d9%82%d8%b4%d9%85 %da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%b4%d9%85 %d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1 %d9%85%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9 %d9%87%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1%db%8c

درباره‌ی روابط عمومی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


− یک = 4