آخرین خبرها

شهردار قشم : مشارکت شهروندی رمز موفقیت دستگاههای اجرایی

مشارکت شهری را می توان به معنای شرکت و حضور جدی، فعال، آگاهانه، ارادی و سازمان یافته و مؤثر یکا نهای سازنده جامعه شهری یعنی افراد، خانوارها، گروه ها، نهادها، سازما نها و بخشهای عمومی شهری در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی زندگی شهری برای نیل به اهداف جمعی جامعه شهری دانست. عمده ترین نتایج و پیامدهای چنین مشارکتی عبارتند از: آگاهی مردم از مهارت ها و توانایهای خود ، تقویت حس اعتماد و اطمینان نسبت به مدیران شهری ، تقویت حس همکاری میان شهروندان و مدیریت شهری ،  بروز خلاقیت های شهروندان و ارائه طرح ها و پیشنهادها ، حل مشکلات شهری از طریق شهروندان و احساس تعلق بیشتر به جامعه شهری است .

امروزه موضوع مشارکت جزیی از هدف های اعلام شدة بسیاری از مدیریت های شهری است. این مهم درسطوح مختلف سیاست های کلان، میانی و خرد جامعه ایران و بخصوص مدیریت شهری برجسته است. با وجود این پیش شرط هایی برای تحقق مشارکت شهروندان در جامعه و امور شهری وجود دارد. یکی از پیش شر طهای اصلی تحقق مشارکت شهری، قانون است. بدون شک بررسی ظرفیتها و کاستیهای قانونی درحوزه مشارکت شهروندان از خلال اسناد فرادستی، کمکی است به استفاده بهینه از این ظرفیت ها.

مشارکت شهری برای نظام مدیریت شهری و توسعه شهری کارکردهایی گوناگون دارد. از جمله این کارکردها م یتوان به افزایش دسترسی به اطلاعات شهری، تعیین شقوق توسعه شهری، تعیین اولوی تها و نیازهای شهروندان و کوشش جمعی برای اجرای پروژه توسعه شهری اشاره کرد.

مشارکت شهروندی در شهر قشم از مهمترین مقوله هاست . وجود بافت قدیم با مساحت بالغ بر ۱۵۰ هکتار با قدمت تاریخی زیاد در زمانهای گذشته نشان بارزی از مشارکت شهروندی در محلات بوده است . استفاده از پتانسیل این مشارکت در محلات و با همکاری دستگاههای اجرایی می تواند زمینه ساز رفاه ساکنان باشد . یکی از مقوله هایی که در زمینه مشارکت شهروندی مطرح است انجام فعالیتهای عمرانی و اجرایی با خواست نظر شهروندان در محلات است . وجود چنین تعامل پایدار میان دستگاههای اجرایی و شهروندان می تواند در انجام فعالیت های عمرانی و اجرایی در زمینه های مختلف فرهنگی – اجتماعی و … موثر باشد. در این راستا شهرداری قشم با حمایت و مشارکت شهروندان در بازدیدهای میدانی ، پروژه ها استخراج و نسبت به انجام آنها اقدام نموده است . در این راستا بی شک همکاری و حمایت دستگاههای اجرایی زمینه ساز حرکت بزرگ در محلات بوده و در سالی که به نام همدلی و همزبانی دولت و ملت در دولت تدبیر و امید نام گذاری شده بتوانیم در ارتقاء مشارکت شهروندی و بر قراری این ارتباط میان دستگاههای اجرایی به توفیقات روزانه دست یابیم .

درباره‌ی روابط عمومی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


− سه = 5