آخرین خبرها
بازدید فرماندار از دانشگاه علمی کاربردی شهرداری قشم

بازدید فرماندار از دانشگاه علمی کاربردی شهرداری قشم

.

درحال-تدوین-خبر

%d9%be%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%82%d8%b4%d9%85-%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b4 %d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%b4%d9%85 %d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81%db%8c-%d9%86%d8%b5%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88 %d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87 %da%a9%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%b4%d9%85 %d9%85%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b4%d9%85-%d9%86%d8%b5%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b4%d9%85-%d8%a8%d8%a7 %d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%82%d8%b4%d9%85-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7 %d9%86%d8%b5%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b4%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d9%86 %d9%86%d8%b5%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b4%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87

درباره‌ی روابط عمومی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


هفت − 3 =